Etik Değerler

Etik Değerler

  1. İnsan gücü, kuruluşun en değerli varlığı olarak kabul edilir. Öncelikli olarak her zaman çalışanların sağlığının düşünülmesi, yaşam kalitesinin ve insan haysiyetinin iyileştirilmesi için çaba gösterilmelidir.
  2. Hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması şirketin tüm faaliyetlerinin ana odak noktasıdır.
  3. Ahlaki değerleri korumak ve başta çevre standartları olmak üzere yasa, yönetmelik ve standartlara uymak, şirketin toplumsal konumunu sağlamlaştırmanın gerekliliklerinden biridir.
  4. Yeniliğin büyümesi ve yaratıcı düşüncenin takım çalışması şeklinde gelişmesi şirketin başarısı için önemli faktörler olarak bilinmektedir.
  5. Disiplin ve örgütsel bağlılık Elit Endüstri’nin karakteristik özellikleri arasındadır.