Lütfen Bekleyin...

Kamera Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ELİT ENDÜSTRİ MAKİNA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Ofiste, toplam 4 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; 

https://www.elitendustri.com/ internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘ELİT ENDÜSTRİ MAKİNA PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Bina No.1 Nidakule Göztepe Kat: 27, 34732 Kadıköy/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  info@elitendustri.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 
kamera-aydinlatma-metni.png